FISKE

Det finns gott om fiskevatten i området.
Efter att ha tittat i Ragunda kommuns turistbroschyr kan jag notera följande fiskevatten:

Ammerån, nedre
Ammerån, övre
Bispgården
Borgvattnet
Digerlemmarna
Fullsjön
Gerilån-Halån
Gesunden
Gussjö-Paljakka
Indalsälven
Köttsjön
Ragunda
Stugun

De flesta av dessa fiskevatten är kortfiskeområden.
Jag ska framöver försöka göra närmare presentationer över några av dessa fiskevatten.

[Till förstasidan]   [Till menysidan]   [Till föregående sida]


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!