BÅTARNA
I
INDALSÄLVEN


Ångaren "Liden" vid Edset, Utanede.
Här ser man hotellet som fanns vid Edset och den paviljong som byggdes till Oscar II besök 1894. Dock passerade han aldrig denna paviljong.
Den rustades upp till Kung Chulalongkorns besök tre år senare, 1897 och var den förste kung som passerade denna paviljong.
Varken paviljongen eller hotellet finns i dag kvar.


Ångaren "Liden" även denna gång troligen vid Edset men här har man ankrat upp på ett annat ställe.
Var man ankrade upp berodde på vattenståndet.
Denna båt gick mellan Edset i Utanede och Liden.


Akterskovelångaren "Indalen".
Denna ångare gick mellan Liden och Berge (nuvarande Bergeforsen).
"Indalen" var större än "Liden".


Ångaren "Turisten". Denna båt var större än både "Liden" och "Indalen" och gick mellan Berge och Sundsvall.


Orsaken till alla dessa båtbyten var främst de besvärliga strömmarna och forsarna i Indalsälven som krävde mycket av de båtar som gick uppefter älven.


Ett kolorerat vykort över Indalsälven och bron vid Berge.
Båten på bilden kan vara turisten.
Kortet är stämplat i Lucksta och adresserat till Konrad Tjernström i Granlo 1908.
Konrad:s dotterson Olle Andersson i Karlstad har bidragit med bilden.


[Till förstasidan]   [Till menysidan]   [Till föregående sida]