DÖDA FALLET

Döda fallet, det som räknas som en av Sveriges största naturkatastrofer.
Detta är Magnus Huss verk, han som är mest känd under namnet "Vild-Hussen".
Han tog på sig jobbet att se till att skapa en annan flottningsled för timret istället för den väg utför "Storforsen" som man tidigare varit tvungen att flotta timret utför. Timret slogs sönder i detta fall, man kan lättare förstå detta om man vet att det var en fallhöjd på över 30 meter.

"Vild-Hussen" skulle skapa en ny led genom en sandås och låta vattnet göra jobbet. Vad han inte visste var att här gick den tidigare älvfåran som täpptes för vid istiden och att det inte bara var en liten sandås. Han visste inte heller att det detta år skulle bli en mycket kraftig vårflod.

På några timmar under natten den sjätte juni 1796 tömdes den stora Ragundasjön på sina 1000 miljoner kubikmeter vatten och "Storforsen" tystnade.
I dag kan vi vandra omkring där det en gång var ett rytande vattenfall.

Som du kan se på bilderna är det väl utbyggt system med gångar så det är lätt för alla att kunna gå omkring i hela fallet.

Läs om den unika vridlšktaren i Döda Fallet.

[Till förstasidan]   [Till menysidan]   [Till föregående sida]


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!