GRÄNSSTENEN
OCH
MEÅFALLET


Det är en gammal gränstrakt och gränsstenen visar var gränsen mellan Sverige och Norge/Danmark en gång gick.
Det var då krig mellan Sverige och Norge/Danmark och tidvis tillhörde Jämtland Norge/Danmark.

Gränsstenen finns på den södra sidan av Indalsäven.
På den norra sidan, i Utanede, finns namn kvar sedan krigstiden såsom Vakten, Förlikarbacken och Danskslätten.

Meåfallet är ett litet vattenfall ligger strax intill gränsstenen. Om våren är det ett riktigt "brudslöjefall" där vattnet kastar sig utför bergssidan.

Vintertid lär det gå att isklättra uppför fallet.

[Till förstasidan]   [Till menysidan]   [Till föregående sida]


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!