GRANINGE BRUK

Graninge bruk är en gammal genuin bruksbygd med anor från 1600-talet. Vill man besöka en norrländsk bruksbygd kan ett besök i Graninge bruk rekommenderas.

År 1673 fick General Karl Larsson Sparre privilegium att uppföra ett järnbruk. 1677 var bruket uppbyggt men blev nedbränt av norrmän/danskar. 1682 var bruket återuppbyggt och tillverkningen av järn kunde påbörjas.

Den ursprungliga planen att använda sjö- och myrmalm som råvara för att framställa järn fick ändras då mängden malm och kvaliteten var för dålig. Istället importerades malm från Utö gruvor i Stockholms skärgård.

I mitten av 1800-talet avtog järnhanteringen och omkring år 1880 lades järnhanteringen ner och man började allt mer att koncentrera sig på skogsbruk och vattenkraft.

Själva bruket är en välbevarad bruksmiljö med produktionsbyggnader och även arbetar- och tjänstemannabostäder som fortfarande är bebodda. Dessa bostäder har byggår från slutet av 1600-talet till mitten av 1800-talet.

Smedjan är renoverad och används till konstsmide.
Även en annan del av smedjan finns kvar och det är den gamla knipphammaren som drevs med hjälp av vattenhjul och den står kvar på sin ursprungliga plats.
Det finns ett par vattenhjul vid smedjan. Det ena är ursprungligt medan det andra är rekonstruerat (detta gjordes år 1983).

Den gamla kvarnen byggdes omkring 1880 är i dag ett muséum med brukssaker från bygden.

Bruksgatan med bostadskaserner
Muséet
Smedjan

Mer historik och fler bilder från bruket.
Läs om EU-projektet som lett till ombyggnad och modernisering av Graninge bruk
Läs även om brukets kyrka och om den "mystiska" trolltallen

[Till förstasidan]   [Till menysidan]   [Till föregående sida]