NATURUM

Huset med Naturum är en guldgruva för dig som är intresserad av växter och djur. Här finns mycket av detta presenterat genom olika utställningar, både som konst och genom att man tar in växter utifrån så att det finns möjlighet att på plats studera dem och få en presentation av dem.
Bland annat har man sommaren 2000 haft en bikupa inne (med egen ingång för bina) där man har kunnat studera dem på nära håll.
Växter och bin m.m. har funnits i ett av rummen.

I nästa rum finns akvarierna. Här visas främst fiskar som finns i vattnen omring Järkvissle så det finns möjlighet att bl a se gädda och abborre på nära håll.

I det tredje rummet visar man de olika bergarter som finns att finna omkring Järkvissle.


[Till förstasidan]   [Till menysidan]   [Till föregående sida]


Designat i HtmlEdit 5.1 - din Svenska HTML-Editor!